سپهر سخن - فصل ۴

سپهر سخن - فصل ۴

چهارمین فصل سپهر سخن اختصاص داره به بیاناتی از حضرت شوقی ربانی، ولی امر دیانت بهائی. در این فصل هم همانند سه فصل گذشته، شنوندگان محترم همراه می‌شوند با نیوشا راد و استاد برنامه جناب بهرام فرید.

چهارمین فصل سپهر سخن اختصاص داره به بیاناتی از حضرت شوقی ربانی، ولی امر دیانت بهائی. در این فصل هم همانند سه فصل گذشته، شنوندگان محترم همراه می‌شوند با نیوشا راد و استاد برنامه جناب بهرام فرید.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه