مبارزه‌ روحانی بهائیان

Program Picture

سپهر سخن - فصل ۴

مبارزه‌ روحانی بهائیان
۱۹ آذر ۱۳۹۸

حضرت ولی امرالله می‌فرمایند: این مبارزه روحانی شدید و مهم و در عین حال باشکوه و جلال، بدون تردید در رتبه اولی متوجه فرد بهائی است که بالمال سرنوشت کافه‌ جامعه به او منوط و مربوط است. فرد بهائی به مثابه تار و پودی است که صفات و مشخصات جامعه بر روی آن نقش می بندد و همین فرد حلقه ای از حلقات لا تحصای سلسله عظیمی است که حال کره ارض را احاطه نموده و بالاخره همین فرد بهائی به منزله‌ حجری از احجار بی شمار بنیانی است که حامل بنای جلیل نظم اداری که در تمام نقاط عالم در حال ارتفاع است بوده و استحکام اساس آن را تضمین می‌نماید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه