Program Picture

سپهر سخن - فصل ۴

قسمت ۱۸
۰۵ فروردین ۱۳۹۹

حضرت ولی امرالله می‌فرمایند: موقعیت بهائیان در این کشور تا حدی منحصر به فرد است زیرا خاک فلسطین محل استقرار عرش سه طلعت اعظم دیانت بهائی بوده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه