Program Picture

سپهر سخن - فصل ۴

قسمت ۱۵
۱۳ اسفند ۱۳۹۸

حضرت ولی امرالله می‌فرمایند: مآلا تمام نبردهای زندگی در درون نفس انجام می‌گیرد. تشکیلات هر قدر وسیع باشد قادر نخواهد بود که مشکلات انفرادی نفوس را حل کرده به پیروزی او کمک نموده و یا از شکست او در این مواقع جلوگیری نماید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه