Program Picture

سپهر سخن - فصل ۴

قسمت ۱۲
۲۲ بهمن ۱۳۹۸

حضرت ولی امرالله می‌فرمایند: در حال حاضر زندگی کردن برای تبلیغ مانند شهادت در ایام اولیه‌ امر است. روحی که ما را به هیجان می‌آورد اهمیت دارد نه عملی که از آن روح ناشی می‌شود و با آن روح ما باید با جان و دل به امر الهی خدمت کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه