Program Picture

سپهر سخن - فصل ۴

قسمت ۱۰
۰۸ بهمن ۱۳۹۸

حضرت ولی امرالله می‌فرمایند: احبای الهی باید در این ایام در کمال مراقبت و دقت و خلوص، شئون اداریه را از شئون سیاسیه تفریق و تمیز دهند؛ وظائف اداری را به دل و جان قبول نمایند… ولی از وظائف سیاسی که مرتبط به سیاست دولت و منازعات و مخاصمات احزاب و مصالح حکومات خارجه است احتراز نمایند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه