ظهور کمالات انسانی

Program Picture

سپهر سخن - فصل ۳

ظهور کمالات انسانی
۰۵ تیر ۱۳۹۷

حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند: حدود و قیود در ظهور کمالات انسانی حجاب ظلمانی گردد و آزادی سبب ظهور موهبت الهی شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه