سپهر سخن - فصل ۳

program picture

سپهر سخن - فصل ۳

فصل سوم سپهر سخن اختصاص داره به آثار حضرت عبدالبهاء فرزند ارشد حضرت بهاءالله و جانشین اون حضرت. در این برنامه، در هر قسمت، یکی از بیانات حضرت عبدالبهاء خوانده می‌شود و جناب بهرام فرید در مورد آن صحبت می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه