سرویس خبری جامعه بهائی

Program Picture

این روزها

سرویس خبری جامعه بهائی
۰۳ مهر ۱۴۰۲

مرکز جهانی بهائی – در پیشرفتی چشم‌گیر از زمان تاسیس سرویس خبری جامعه بهائی بیش از دو دهه قبل، هم‌اکنون وب‌سایت این مجموعه به زبان فارسی نیز در دسترس قرار گرفته است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه