زمینه‌های یگانگی در جامعه متکثّر ایران – بخش ۳

Program Picture

سخنرانی

زمینه‌های یگانگی در جامعه متکثّر ایران – بخش ۳
۰۲ بهمن ۱۳۹۶

بخش سوم و پایانی سخنرانی با عنوان “زمینه‌های یگانگی در جامعه متکثّر ایران” که در بیست و هفتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ۲۰۱۷ میلادی و در شهر شیکاگو – آمریکا توسط دکتر حسین قاضیان ارائه گردید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه