زمینه‌های یگانگی در جامعه متکثر ایران – بخش ۲

Program Picture

سخنرانی

زمینه‌های یگانگی در جامعه متکثر ایران – بخش ۲
۲۵ دی ۱۳۹۶

بخش دوم سخنرانی با عنوان “زمینه‌های یگانگی در جامعه متکثّر ایران” که در بیست و هفتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ۲۰۱۷ میلادی و در شهر شیکاگو – آمریکا توسط دکتر حسین قاضیان ارائه گردید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه