آموزشکده توانا – بخش ۲

Program Picture

سخنرانی

آموزشکده توانا – بخش ۲
۲۵ مرداد ۱۳۹۵

بخش دوّم و پایانی سخنرانی با عنوان “آموزشکده توانا” که در بیست و پنجمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ۲۰۱۵ میلادی و در شهر شیکاگو آمریکا توسّط مریم معمار صادقی ارائه گردید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه