سختی‌ها و دعا و مناجات

Program Picture

خبرنگار

سختی‌ها و دعا و مناجات
۰۴ خرداد ۱۴۰۱

گفتگو با: خانم فرزانه ثابتان، مشاور خانواده و تحلیل‌گر مسائل روانشناسی

آیا دعا و نیایش می‌تواند در رویارویی با سختی‌ها تاثیرگذار باشد؟ این تاثیر چگونه است و چه ابعادی دارد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه