رویارویی با سختی‌ها – بخش ۲

Program Picture

خبرنگار

رویارویی با سختی‌ها – بخش ۲
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

ادامه گفتگو با: خانم فرزانه ثابتان، مشاور خانواده و تحلیلگر مسائل روانشناسی

فرار از سختی‌های زندگی امکان‌ناپذیر است، پس چگونه می‌بایست با آن‌ها روبرو شد و از آن‌ها آموخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه