رویارویی با سختی‌ها – بخش ۱

Program Picture

خبرنگار

رویارویی با سختی‌ها – بخش ۱
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

گفتگو با: خانم فرزانه ثابتان، مشاور خانواده و پژوهشگر مسائل اجتماعی

فرار از سختی‌های زندگی امکان‌ناپذیر است، پس چگونه می‌بایست با آن‌ها روبرو شد و از آن‌ها آموخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه