اقدام اجتماعی

Program Picture

خبرنگار

اقدام اجتماعی
۱۱ خرداد ۱۴۰۱

گفتگو با: دکتر پرهام اقدسی، کارشناس مهندسی سازه و فعال اجتماعی

مشارکت در «اقدام اجتماعی» و تحقق تعالیم حضرت بهاءالله در عمل و خدمت به عالم انسانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه