ستم در زندگی، آزار در مرگ

Program Picture

خبرنگار

ستم در زندگی، آزار در مرگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۲

گفتگو با: دکتر فرهاد ثابتان، استاد دانشگاه و سخنگوی جامعه جهانی بهائی.

بیانیه اخیر جامعه جهانی بهائی از تشدید فشارها و آزار و اذیت‌ها علیه شهروندان بهائی حکایت می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه