نگاهی گذرا به جهان در سالی که گذشت

Program Picture

خبرنگار

نگاهی گذرا به جهان در سالی که گذشت
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

سال ۱۴۰۱ برای بسیاری از مردم جهان سالی بود پر از اضطراب و نگرانی، جنگ و خونریزی، سرکوب و انسان‌ستیزی، و فقر و محرومیت در کنار دیگر چالش‌های بزرگ و پیچیده اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی. اما از سوی دیگر سال گذشته، سالی بود پر از آگاهی و تحول، پر از فرصت برای خدمت و سازندگی، و قدم‌های بلند و ارزشمند در راستای ایجاد عدالت و برابری، صلح و یگانگی. در گفتگوی امروز با دکتر فرح دوستدار، محقق، نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی، نگاهی داریم به برخی از فراز و نشیب‌هایی که جهان ما در سال گذشته با آن‌ها روبرو بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه