سالروز شهادت ۹ شهروند بهائی در تبریز

Program Picture

خبرنگار

سالروز شهادت ۹ شهروند بهائی در تبریز
۰۸ مرداد ۱۳۹۹

گفتگو با: خانم فیروزه فیروزی – استردوانت.

سی و نه سال پیش در چنین روزی دکتر پرویز فیروزی و هشت شهروند بهائی دیگر در شهر تبریز به خاطر باور به آیین بهائی تیرباران شدند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه