تجربه زندان و انسان‌های بی‌گناه

Program Picture

خبرنگار

تجربه زندان و انسان‌های بی‌گناه
۱۵ مرداد ۱۳۹۹

گفتگو با: معدودی از زندانیان سابق جمهوری اسلامی.

با وجود درخواست‌های بین‌المللی برای آزادی زندانیان وجدان، هنوز تعدادی از بهائیان در حبس به سر می‌برند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه