محرومیت دانشجویان بهائی از تحصیل

Program Picture

خبرنگار

محرومیت دانشجویان بهائی از تحصیل
۳۱ تیر ۱۳۹۹

گفتگو با: شهلا، سارا، وفا و ریحانه.

دانش‌آموزان و دانشجویان بهائی همچنان به دلیل راستگویی و ممانعت از انکار عقایدشان از ادامه تحصیل در ایران محروم می‌شوند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه