Program Picture

زنان در تکاپو

صهبا مطلبی

۲۳ خرداد ۱۳۹۸

صهبا مطلبی، نوازنده تار، سه تار و آهنگساز است و تلاش دارد با جهانی کردن موسیقی آن را وسیله‌ای برای تعامل انسان‌ها در نقاط مختلف جهان کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه