Program Picture

زنان در تکاپو

رعنا رضاپور

۲۳ آبان ۱۳۹۸

رعنا رضاپور، نه عنوانی دارد، نه سازمانی. ولی برای کمک به انسان‌های نیازمند به یاری، در هر جای دنیا که نیاز باشد، خدمات داوطلبانه‌اش را بی‌دریغ در اختیار می‌گذارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه