Program Picture

زبان قصه‌ها

اعتماد به نفس
۰۹ آبان ۱۳۹۷

تو این داستان مدیر ورشکسته شرکت با پیرمردی آشنا میشه که زندگیش رو تغییر میده و تازه بعد از یک سال می‌فهمه که اون پیرمرد کی بوده …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه