زبان قصه‌ها

program picture

زبان قصه‌ها

در این سری برنامه‌ها شما دوستان عزیز پیام‌های متفاوتی در زمینه‌های گوناگون زندگی خواهید شنید. این پیام‌ها از طریق داستان‌هایی که گرچه ممکن است واقعی نباشند ولی همه ما کم و بیش آنها را در زندگی تجربه کرده‌ایم به گوش شما می‌رسند …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه