عضویّت در گروه ۹۹ – عشق بی پایان

Program Picture

زبان قصه‌ها

عضویّت در گروه ۹۹ – عشق بی پایان
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

– پادشاهی بود که در دربارش یه آشپز همیشه خوشحال کار می‌کرد. پادشاه از وزیر باتدبیرش راز شادی اون آشپز فقیر رو پرسید که در جوابش وزیر گروه ۹۹ رو به پادشاه معرفی کرد …

– پیرمردی صبح زود از خونه‌اش بیرون اومد؛ توی راه با یک ماشین تصادف کرد و آسیب دید. عابرین …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه