روز جهانی «پرهیز از خشونت»

Program Picture

این روزها به یاد تو

روز جهانی «پرهیز از خشونت»
۱۰ مهر ۱۴۰۲

به یاد مهاتما گاندی رهبر فقید هند، و میراث صلح‌جویانه او برای تفاهم و رواداری در مسیر عدالت‌خواهی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه