به یاد قربانیان جنگ

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد قربانیان جنگ
۰۸ آبان ۱۴۰۲

با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء برای ارتقاء ارواح قربانیان جنگ و تسلی بازماندگان دعا می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه