به یاد شهروندان بهائی در ایران

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد شهروندان بهائی در ایران
۳۰ مرداد ۱۴۰۲

مقامات ایران یک بهائی ۹۰ ساله را دستگیر و ۱۸۰ نفر دیگر را در موجی از سرکوب بی‌رحمانه، هدف قرار دادند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه