روز بین المللی دموکراسی

Program Picture

خبرنگار

روز بین المللی دموکراسی
۲۴ شهریور ۱۴۰۰

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، محقق، نویسنده و استاد دانشگاه.

تعبیر دموکراسی از دیدگاه آیین بهائی و از نگاه حضرت عبدالبهاء چیست، از جمله پرسش‌هایی است که در خبرنگار امروز به آن می‌پردازیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه