دعا و نیایش در آیین بهائی

Program Picture

خبرنگار

دعا و نیایش در آیین بهائی
۳۱ شهریور ۱۴۰۰

گفتگو با: دکتر سهراب کوروش، محقق، نویسنده، استاد دانشگاه و مشاور علمی.

دعا و نیایش همواره بخش مهمی از حیات انسان‌ها در طی قرون و اعصار بوده و در آیین بهائی در شکل دادن به یک زندگی یکپارچه و منسجم نقشی اساسی داره.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه