عبدالبهاء را بشناسیم

Program Picture

خبرنگار

عبدالبهاء را بشناسیم
۱۷ شهریور ۱۴۰۰

گفتگو با: آقای داریوش لمیع، معمار، نویسنده و پژوهشگر مسائل اجتماعی و تاریخی.

در این اولین ویژه‌برنامه خبرنگار به مناسبت صدمین سال درگذشت عبدالبهاء، با میهمان خبرنگار در مورد زندگی و رسالت عبدالبهاء گفتگو می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه