درباره کنفرانس‌های بهائی

Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره کنفرانس‌های بهائی
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

امروز در گفتگو با سهند جاوید، پژوهشگر مسائل اجتماعی، درباره کنفرانس‌های بهائی که اخیرا در سرتاسر جهان برگزار شد گپی می‌زنیم. سهند برامون از اهداف و میزان استقبال شرکت کنندگان در این کنفرانس‌ها می‌گه.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه