Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره علل نژادپرستی
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

امروز در گفتگو با ساناز خسروی، مهندس نرم افزار و پژوهشگر در حوزه فلسفه ادیان، درباره علل نژاد پرستی گپی می‌زنیم. ساناز برامون از راه‌کارهای موجود برای مقابله با این پدیده می‌گه.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه