درباره پروژه مشرق‌الاذکار جمهوری دموکراتیک کنگو

Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره پروژه مشرق‌الاذکار جمهوری دموکراتیک کنگو
۰۶ اسفند ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با خانم شیوا امیری در آفریقا، درباره پروژه مشرق‌الاذکار یا همون معبد بهائی در جمهوری دموکراتیک کنگو گپی می‌زنیم. خانم امیری در خصوص چگونگی شکل‌ گیری این پروژه در این کشور صحبت می‌کنند.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه