درباره راه‌کارهای موثر کمک به کودکان آسیب دیده

Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره راه‌کارهای موثر کمک به کودکان آسیب دیده
۲۹ بهمن ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با آقای حامد فرمند، فعال حقوق کودکان و بنیان‌گذار موسسه کودکان زندانیان، درباره راهکارهای موثر کمک به کودکان آسیب دیده گپی می‌زنیم. حامد برامون از لزوم هماهنگی بین نهادهای مختلف جامعه برای دستیابی به نتیجه مطلوب در راه کمک به این کودکان میگه.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه