درباره موج جدید آزار و اذیت بهائیان ایران

Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره موج جدید آزار و اذیت بهائیان ایران
۲۸ مرداد ۱۴۰۱

امروز در گفتگو با آقای پویان مکاری، روزنامه‌نگار و نویسنده، در مورد واکنش رسانه‌ها و افراد مختلف نسبت به موج جدید آزار و اذیت بهائیان ایران گپی می‌زنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه