Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره خوشبختی
۱۱ شهریور ۱۴۰۱

امروز با هم صحبت‌های خانم امیلی اصفهانی اسمیت، نویسنده، رو می‌شنویم با عنوان زندگی چیزی بیش از خوشبخت بودن است. خانم اسمیت از تجربه خودشون در زندگی و در مسیر یافتن مفهوم خوشبختی می‌گن.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه