درباره علل اختلاف در روابط عاطفی

Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره علل اختلاف در روابط عاطفی
۳۱ تیر ۱۴۰۱

امروز در گفتگو با خانم فرزانه ثابتان، تحلیل‌گر مسائل روان‌شناسی و خانواده، درباره علل و ریشه‌های اختلاف در روابط عاطفی گپی می‌زنیم. خانم ثابتان تغییر نگاه فرد به خود در جامعه امروز رو به عنوان یکی از علل این تنش‌ها معرفی می‌کنند.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه