درباره اهمیت تواندهی نوجوانان

Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره اهمیت تواندهی نوجوانان
۲۴ تیر ۱۴۰۱

امروز در گفتگو با نگار، فعال اجتماعی درباره اهمیت تواندهی نوجوانان گپی می‌زنیم. نگار برامون از دستاوردها و تلاش‌های جامعه جهانی بهائی در همین راستا می‌گه.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه