درباره ریشه‌های بحران اقتصادی

Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره ریشه‌های بحران اقتصادی
۲۰ خرداد ۱۴۰۱

امروز در گفتگو با آقای دکتر ایرج عابدیان، اقتصاددان، درباره ریشه‌های بحران اقتصادی موجود در جهان و ایران گپی می‌زنیم. دکتر عابدیان برامون از لزوم تغییر نگاه برای یافتن راه‌کاری تازه می‌گن.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه