درباره رویکرد جامعه بهائی برای رشد

Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره رویکرد جامعه بهائی برای رشد
۱۳ خرداد ۱۴۰۱

امروز در گفتگو با آقای اشکان عنایتی فعال اجتماعی، درباره رویکرد جامعه بهائی برای رشد و پیشرفت در زمانه معاصر گپی می‌زنیم. اشکان برامون از تغییر برخی الگوهای جامعه بهائی در خصوص رشد و توسعه می‌گه.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه