درباره اقدامات سازمان غیر انتفاعی OEOW

Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره اقدامات سازمان غیر انتفاعی OEOW
۲۲ بهمن ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با خانم نوگل اندیشه‌جو، دکترای مدیریت در زمینه تعلیم و تربیت، درباره اقدامات سازمان غیر انتفاعی OEOW برای کمک به کودکان آسیب دیده گپی می‌زنیم. دکتر اندیشه‌جو برامون از اهمیت توانمندسازی مربیان برای کمک به این کودکان صحبت می‌کنن.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه