درباره ابعاد مختلف تاریخی، حقوقی و اجتماعی سرکوب بهائیان

Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره ابعاد مختلف تاریخی، حقوقی و اجتماعی سرکوب بهائیان
۰۸ مرداد ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با دکتر تورج اتابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی در آمستردام و استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لایدن هلند، سرکار خانم مهرانگیز کار، حقوقدان، و دکتر فرهاد ثابتان استاد اقتصاد در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و همینطور سخنگوی جامعه جهانی بهائی درباره ابعاد مختلف تاریخی، حقوقی و اجتماعی سرکوب بهائیان در ایران صحبت می‌کنیم. مهمانان برنامه ما به ریشه‌های این تبعیض در قوانین و فرهنگ ایران اشاره می‌کنند.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه