داستانی از کودکی حضرت عبدالبهاء

Program Picture

قصه‌ها

داستانی از کودکی حضرت عبدالبهاء
۰۲ خرداد ۱۴۰۰

حضرت عبدالبهاء فرمودن وقتی که در وسط راه بودیم صدای حضرت بهاءالله رو شنیدیم که فرمودند: او را نیاورید، او را نیاورید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه