Program Picture

فیلم کوتاه

داستانی از حضرت عبدالبهاء – سخاوت

۱۸ آبان ۱۴۰۰

از همان موقعی که عبدالبهاء کودکی خردسال بود، نشانه‌های بارزی از سخاوت و هوشمندی در ایشان دیده می‌شد. یکی از این موارد موقعی بود که ایشان به همراه دیگران در زادگاه پدرشان حضرت بهاءالله بودند. نام این منطقه مازندران بود که در قسمت شمالی ایران و در سواحل جنوبی دریای خزر قرار دارد. این منطقه دارای آب و هوایی همواره معتدل و زمین‌های سرسبز فراوانی است. اکثر جمعیت آن به کشاورزی مشغولند و در زمان‌هایی از سال اعیاد و جشن‌هایی با مشارکت تمامی اعضای جامعه برگزار می‌شود …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه