فدراسیون جهانی – بخش ۲

Program Picture

خبرنگار

فدراسیون جهانی – بخش ۲
۲۲ مهر ۱۳۹۴

گزارش ویژه: کتاب “بنای یک فدراسیون جهانی، کلید حلّ بحران‌های جهان”، بخش دوم و پایانی گفتگو با: خانم سویدا معانی یوینگ.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه