فدراسیون جهانی – بخش ۱

Program Picture

خبرنگار

فدراسیون جهانی – بخش ۱
۱۵ مهر ۱۳۹۴

گزارش ویژه: کتاب “بنای یک فدراسیون جهانی؛ کلید حل بحران‌های جهان”، گفتگو با خانم سویدا معانی یوینگ.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه