نظم اداری؛ سیستم اداری و تشکیلاتی جامعه جهانی بهائی – بخش ۲

Program Picture

خبرنگار

نظم اداری؛ سیستم اداری و تشکیلاتی جامعه جهانی بهائی – بخش ۲
۲۹ آذر ۱۳۹۶

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، جامعه‌شناس، محقق، نویسنده و استاد فلسفه و تعلیم و تربیت – بخش دوم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه