نظم اداری؛ سیستم اداری و تشکیلاتی جامعه جهانی بهائی – بخش ۱

Program Picture

خبرنگار

نظم اداری؛ سیستم اداری و تشکیلاتی جامعه جهانی بهائی – بخش ۱
۲۲ آذر ۱۳۹۶

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، جامعه‌شناس، محقق، نویسنده و استاد فلسفه و تعلیم و تربیت – بخش اول.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه